نشست مشترک فرماندار سردشت با شورای بخش و شورای شهرستان 

 

«نژاد جهانی»در این جلسه با اشاره به ضرورت نظارت بر پروژه های عمرانی بر بازدیدهای میدانی تاکید کرد و ‌گفت: از هفته آتی با حضور اعضای شورای بخش، شورای شهرستان و مدیران مرتبط از پروژه های روستایی با اولویت روستاهای فاقد دهیاری بازدید بعمل می آید.

 

وی هدف از این بازدیدها را تعیین اولویت های پروژه ها و جذب بیشتر مشارکت های مردمی عنوان کرد.

 

یوسفی بخشدار مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت پروژه های بخش مرکزی را ارائه نمود.