دانایی فر مشاور معاون ریاست جمهوری و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه و هیئت همراه ایشان در بدو ‌ورود به شهرستان سردشت مورد استقبال فرماندار و‌مسئولین شهرستان قرار گرفت. 

 

این سفر به منظور آگاهی از نحوه  فعالیت بازارچه مرزی کیله و بررسی مسائل و ‌مشکلات موجود در مبادلات اقتصادی استان آذربایجان غربی با اقلیم کردستان عراق است.