صبح امروز شنبه جلسه شورای ترافیک به ریاست فرماندار برگزار شد‌

 

در این جلسه مصوبات جلسه قبل بررسی و مشکلات اجرایی مصوباتی که عملیاتی نشده اند مورد بحث ‌و بررسی قرار گرفت.

 

جهانی فرماندار سردشت با اشاره به موقعیت مکانی پلیس راه و محوریت آن در شهرستان بر ساماندهی آن تاکید کرد و گفت: شهرداران هر سه شهر سردست، ربط و میرآباد بصورت مشارکتی نسبت به ساماندهی آن اقدام نمایند.