با افراد متخلف که مخل نظم بازار هستند با جدیت برخورد شود

 

فرماندار سردشت گفت: تعدادی از افراد از فضای فعلی کشور سوء استفاده کرده و با احتکار و افزایش بی رویه قیمت ها بار روانی به جامعه تزریق می‌کنند.

 

 «نژاد جهانی» در جلسه کارگروه تنظیم بازار  که صبح امروز در محل فرمانداری برگزار شد با تاکید بر نظارت و‌کنترل مستمر و ‌مجدانه گفت: باید افراد متخلف که مخل نظم بازار هستند شناسایی و با جدیت با آنها برخورد شود.

 

وی در راستای کسب حمایت های مردمی در برخورد با متخلفین بر تشکیل ستاد نظارت مردمی با مشارکت اقشار مختلف و بدنه اجتماعی تاکید کرد و گفت: وقتی مردم در راس کار قرار گیرند نظارت و‌کنترلها بازخورد بهتری دارد و‌ نتایج موثرتری حاصل می شود.