به مناسبت روز خبرنگار با حضور خبرنگاران شهرستان پیرانشهر از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان سردشت تجلیل بعمل آمد.

 

فرماندار سردشت در نشست مشترک با خبرنگاران و اصحاب رسانه سردشت و پیرانشهر ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: گرایش به روشنگری، شفافیت، پیشرفت و توسعه، باور مشترک‌ همه کسانی است که به عنوان خبرنگار پا به عرصه خبر می گذراند.

 

«نژاد جهانی» با اشاره به ضرورت بازنگری در دستورالعمل ها و‌قوانین مرتبط با حوزه خبری گفت: امروزه ابزارهای خبری نسبت به گذشته و زمانی که قوانین و‌دستورالعمل های موجود تدوین شده اند فرق کرده و بایددر قوانین فعلی نیز بازنگری شود.

 

وی در رابطه با جایگاه و نقش رسانه ها گفت: رسانه نه هدف است بلکه ابزاری در جهت نیل به اهداف است که مسیر رشد و توسعه را هموار می کند.

 

 فرماندار سردشت در بخش دیگری از سخنانش نقد کردن و نقد پذیری را نوعی مهارت خواند که در گذر زمان حاصل می شود و تصریح کرد: رسانه ابزاری مدنی است و  باید هنگام نقد برخی الزامات را رعایت کند و منصفانه همه جوانب را در نظر بگیرید و اخبار مستند به آمار و اطلاعات صحیح منتشر نماید.

 

وی همچنین فهم مشترک‌ را‌ مولفه اساسی برای ایجاد تعامل خواند و‌گفت: اگر فهم مشترک‌و‌درک متقابل بین رسانه، مردم و‌ مسئولین وجود داشته باشد قطعا تعامل و همراهی بیشتری بین آنها بوجود می آید.

 

 

گفتنی است خبرنگاران شهرستان پیرانشهر امروز به منظور شرکت در مسابقات فوتسال و دارت با خبرنگاران و‌اصحاب رسانه سردشت در این شهرستان حضور پیدا کردند.

 

 

http://sapp.ir/gov_sardasht