به مناسبت هفته دولت سردار مرادی فرمانده سپاه سردشت و هیئت همراه ایشان در دفتر فرماندار حضور یافتند و هفته دولت را تبریک و برای دولتمردان آرزوی موفقیت نمودند