در ششمین روز از هفته دولت ۴ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال با حضور فرماندار و مسئولین افتتاح و کلنگ زنی شدند.

 

چمن مصنوعی شهرمیرآباد در ابعاد ۴۲ در ۲۲ به مساحت ۱۳۰۰ مترمربع با اعتبار ۲ میلیارد ریال  به بهره برداری رسید.

 

 پل دائمی روستای سپیداری ازتوابع بخش وزینه شامل دیوار حائل به طول ۱۰۰ متر ، پل دال بتنی ، دهانه ۵ متر، بتن ریزی ۲۵ متر مکعب ، پی ریزی بنایی ۲۲۰ مترمکعب ، آرماتور بندی ۵۵ مترمربع و خاک ریزی به میزان ۱۵۰۰ مترمکعب به صورت مشارکتی بخشداری ، مردم و اداره راه و حمل ونقل جاده ای اجرا که ارزش این پروژه ۲ میلیارد ریال بود  اما با اعتبار ۴۱۰ میلیون ریال افتتاح شد.

 

همچنین پروژه تامین آب آشامیدنی روستای آلوتان شامل مخزن ۱۰۰ مترمکعب ، ۷ کیلومتر شبکه توزیع ، ۵ باب حوضچه شیر آلات، حصارکشی مخزن و چشمه ، ۲ دهنه بهسازی چشمه با اعتبار ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال ازمحل ۳ درصد درآمدنفت وگاز  و بندج تبصره ۶ به بهره برداری رسید که ۲۲۱ خانوار با جمعیت ۹۳۱ نفر ازآن بهره مند خواهند شد.

 

سالن چند منظوره سقف بلند نلاس از توابع بخش وزینه با مساحت ۳ هزار متر مربع وزیربنای ۸۵۰ متر مربع کلنگ زنی شد

 برای اجرای این پروژه ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مصوب شده که ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال آن تخصیص یافته است.