جلسه شورای آموزش و پرورش روز سه شنبه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

 

فرماندار سردشت در این جلسه با اشاره به بند ۳ ماده ۱۳ قانون شورای آموزش و پرورش که در آن قید شده تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارضی که شهرداریها دریافت می‌کنند به حساب آموزش و پرورش واریز گردد بر اجرای این بند توسط شهرداریهای هر سه شهر قبل از صدور پروانه ساختمانی تاکید کرد.

«نژاد جهانی» همچنین در اجرای ماده ۱۶ قانون شورای آموزش و پرورش بر دریافت ۳ درصد موضوع ماده مذکور از سازندگان واحدهای تجاری پس از تایید شورای آموزش و‌پرورش استان تاکید کرد.

 

ارائه گزارش ستاد اسکان مهمانان نورزی از دیگر موارد جلسه بود و‌بر اساس اعلام آموزش و‌پرورش در تابستان امسال ۴۰۰ خانوار با جمعیت ۱۵۴۷ نفر در ستاد اسکان شهرستان پذیرش شده اند.