بحرانی ترین شرایط ناشی از تحریم ها را پشت سر گذاشته ایم.

 

فرماندار سردشت گفت: مردم نگران تحریم های جدید نباشند بحرانی ترین شرایط ناشی از تحریم ها را پشت سر گذاشته ایم.

 

 «نژاد جهانی»در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نوسانات قیمت ارز متاثر از بار روانی است که به جامعه تزریق می شود قطعا تا چند ماه آینده  سقوط ویژه ای در قیمت دلار  بوجود می آید.

 

وی با اشاره سخنرانی ریاست محترم جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: بی تردید ایران برنده منازعات در مجمع عمومی سازمان ملل بود.

 

فرماندار سردشت در رابطه با قاچاق سوخت گفت: کنترل مستمر برای کنترل قاچاق سوخت از مرز کیله ضروری است باید شرکت پخش فراوردهای نفتی تخلیه های غیر مجاز سوخت را بصورت دقیق بررسی و پیشگیری ‌و برخورد را از سطوح کارگری و تلمبه چی ها آغاز کند همچنین‌نسبت به تشکیل پرونده برای رانندگان خودروهایی که مبادرت به قاچاق سوخت می کنند، اقدام نماید.

 

جهانی تاکید کرد: کیله ادارات و سازمانها مرتبط در خصوص اعمال نظارت دقیق برای جلوگیری از خروج کالاهای مختلف که مورد نیاز شهرستان هستند همکاری نمایند.

 

فرماندار سردشت تصریح کرد: به منظور جلوگیری از خروج کالا و قاچاق سوخت از ورود خودروهای شخصی به محوطه بازارچه ممانعت بعمل آید.

 

 

وی تاکید کرد: اکیپ های ویژه ای برای بازرسی و کنترل قیمت و قاچاق دارو و‌ مواد آرایشی بهداشتی تشکیل  گردد که نسبت به بازدیدهای مستمر اقدام نمایند.