جلسه کارگروه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی صبح امروز با دستور کار بررسی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع و استقرار میز خدمت به ریاست فرماندار برگزار شد 

فرماندار سردشت با اشاره به اهمیت استقرار میز خدمت در تسهیل و ‌‌تسریع ارائه خدمات بر نظارت بر حسن اجرای آن در سطح ادارات شهرستان تاکید کرد و گفت: بایستی بازدیدهای دوره ای و سرزده از ادارات شهرستان صورت گیرد و موانع و اشکالات اجرایی آن بررسی شود.

«نژاد جهانی» در ادامه گفت: حسن برخورد و راهنمایی صحیح ارباب رجوع عامل اساسی برای جلب رضایت مراجعین است و‌ لازم است مسئولین به این موضوع اهمیت ویژه ای بدهند و کارکنان خوش برخورد را تشویق و با کارمندانی که باعث رنجش خاطر ارباب رجوع می شوند با جدیت برخورد نمایند.