صبورانه و با درک محدودیتهای نظام به امریکا پاسخ قاطع می دهیم

 

فرماندار سردشت گفت: شاهد اتفاقاتی بودیم که حاصل پردازش و بازتاب نقش آمریکا بود و پاسخگویی ما در برخورد با این رفتارها بسیار حائز اهمیت است.

 

«نژاد جهانی»در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های گرامیداشت ۱۳ آبان که روز شنبه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد،گفت: صبورانه و با درک محدودیت های نظام در یوم الله ۱۳ آبان به استراتژی‌های امریکا که در پی منزوی کردن و ایجاد آشوب در داخل کشور است پاسخ می دهیم و نشان خواهیم داد که مسئولین نظام با تدبیر و‌با حمایت و‌پشتیبانی مردمی از این شرایط عبور خواهند کرد.

 

وی افزود:امسال چهلمین سالگردپیروزی انقلاب را در پیش رو داریم و‌همه مناسبت ها رنگ و معنای خاصی دارند.

 

فرماندار سردشت تصریح کرد:از یک طرف حضور ما در سطح شهرستان بیانگر همراهی همیشگی ماست ‌و  باید وفاداریمان را با رفتارمان نشان دهیم از طرفی دیگر با حضور پررنگ خود می توانیم قدرت مطالبه گریمان را به عنوان مردمی همیشه در صحنه و همراه افزایش دهیم.

 

وی بر برنامه ریزی دقیق و حضور پرشور تاکید کرد و گفت: شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان را وظیفه و تکلیف بدانید و نسبت به آن احساس مسئولیت نمایید.