بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران 19 هزار 729 خانوار با جمعیت 73 هزار 375 نفر از شهرستان سردشت در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کرده اند . وی افزود: میزان مشارکت شهرستان سردشت در سرشماری اینترنتی به براورد خانوار59/04 درصد و به برآورد جمعیت 63/27 درصد بوده که این سطح مشارکت از میانگین استانی و کشوری بیشتر است. میراشکان مهدوی نیا ضمن تقدیر از مردم شهرستان سردشت گفت: مشارکت گسترده مردم در سرشماری اینترنتی بیانگر درک بالا، شعور اجتماعی، اعتماد و مسئولیت پذیری مردم است که بصورت داوطلبانه در این طرح ملی مشارکت نمودند. وی به تعامل و همکاری بین ادارات اشاره داشت و گفت: این موفقیت حاصل برنامه ریزی منسجم و تلاش بی وقفه عوامل اجرایی در ستاد سرشماری شهرستان و همکاری و تعاملات گسترده در بین ادارات و ارگانها مختلف شهرستان بود که با همت مضاعف و بسیج امکانات در اجرای طرح ملی مشارکت نمودند . سرپرست فرمانداری سردشت در ادامه از مردم شریف شهرستان خواست تا در مرحله حضوری نیز با ماموران امارگیر همکاری نموده و خانوارهای که موفق نشدند در سرشماری اینترنتی مشارکت نمایند با ارائه اطلاعات دقیق به مامور سرشماری در این طرح ملی شرکت نمایند.