معاون فرماندارروز جمعه ۲ مهرماه در بین نمازگزاران گفت: سرشماری نفوس و مسکن طرح جامع و کاملی برای برنامه ریزی کشور است که است که با عزم و اراده ملی به سرانجام خواهد رسید.

محسن آلی موفقیت این طرح ملی را در صحت و درستی داده های دانست که مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیریهای آینده کشور خواهد بود و از عموم همشهریان خواست تا نسبت به محرمانه بودن اطلاعات اطمینان داشته باشند و با ارائه امار و اطلاعات درست برنامه ریزان کشور را در تصمصم گیری کلان مملکتی یاری رسانند.

وی به دومرحله بودن هشتمین سرشماری نفوس و مسکن اشاره کرد و گفت: امسال این سرشماری به شیوه ای الکترونیکی و در دو مرحله اجرا خواهد شد که مرحله اول اینترنتی و مردم با مراجعه به سامانه سرشماری اطلاعات خود را ثبت  و کد اماری دریافت میکنند و در مرحله دوم نیز ماموران سرشماری با مراجعه به منازل کد های اماری را دریافت و افراد بازمانده از سرشماری اینترنتی را ثبت نام می کنند.

معاون فرماندار از مردم خواست تا با شرکت در سرشماری اینترنتی به تسهیل این فرایند و کاهش هزینه های آن کمک نمایند و از جوایز ارزنده ای که مرکز آمار تدارک دیده بهره مند گردند.