سرپرست فرماندار ی سردشت در جلسه کمیته امو ر بانوان و خانواده که صبح امروز با حضور اعضا در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد گفت: دولت تدبیر و امید علیرغم مشکلات پیش رو تونسته در حوزه های مختلف سیاسی،اقتصادی، اجتماعی بویژه حوزه بانوان به نحوی موثر عمل نمایدو الگوهای سازنده ای در راستای تحکیم بنیان خانواده، توانمندسازی و اشتغالزایی و تثبیت جایگاه بانوان در حوزه های مختلف  ارائه داد و برنامه های خوبی را به سرانجام برساند .

مهدوی نیا با بیان اینکه مسائل و مشکلات بانوان در جوامع کوچک با توجه به  بعد فرهنگی و بافت سنتی حادتر از سایر جوامع است گفت: باید برنامه ریزی در راستای رفع مشکلات حوزه بانوان با توجه به شرایط بومی منطقه صورت گیرد و مشکلات آنان حل و فصل شود.

در ادامه جلسه در خصوص فعال سازی کانون بانوان با نظر و پیشنهادت اعضا تصمیماتی اتخاذ گردید.