سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردشت با همکاری اموربانوان فرمانداری کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل اجتماعی در خصوص اینترنت و شبکه های اجتماعی، ماهواره و کانالهای غیر مجاز، شرایط بعد از زدواج و خیانت های زوجین را برگزار نمودند در این کارگاه اموزشی تعدادی از بانوان شرکت نمودند.